EU projects - European flags

Istraživanje i razvoj sustava za prepoznavanje umora i distrakcije vozača – DFDM

Istraživanje i razvoj sustava za prepoznavanje umora i distrakcije vozača - DFDM

Poziv: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Korisnik: Xylon d.o.o.

Kratki opis projekta: Tijekom projekta će se istražiti, odabrati i implementirati najbolje tehnologije za prepoznavanje umora i distrakcije vozača pomoću video kamere instalirane u kabini vozila. Cilj projekta je razviti funkcionalni prototip uređaja testiran u realnim uvjetima.

Razdoblje provedbe: listopad 2018. do ožujak 2022. (10/2018- 03/2022)

Ukupna vrijednost projekta: 14.074.734,49 kuna, od toga 9.974.363,96 kuna bespovratnih sredstava sufinanciranih od Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osoba za kontakt: g. Predrag Vidas (info@logicbricks.com)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr

Research and Development - Driver Drowsiness and Distraction Detector - DFDM

Call for project proposals: Increasing the development of new products and services resulting from research and development activities

The beneficiary: Xylon d.o.o.

About the project: Research, select and implement the best technologies for driver drowsiness and distraction detection by video camera installed in the vehicle’s cabin. The project goal is to develop functional prototype tested in real working conditions.

Project implementation period: October 2018 to March 2022 (10/2018- 03/2022)

The total value of the project: 14,074,734.49 Croatian kunas, out of which 9,974,363.96 are non-refundable grants financed by the European Union, from the European Regional Development Fund.

Contact person: Mr. Predrag Vidas (info@logicbricks.com)

The project is co-funded by the European Union from the European Regional Development Fund under the Operational Programme Competitiveness and Cohesion 2014 – 2020. More info at: www.strukturnifondovi.hr

Immersive Visual Technologies for Safety-critical Applications – ImmerSafe

Immersive Visual Technologies for Safety-
critical Applications - ImmerSafe

Poziv: Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks; H2020-MSCA-ITN-2017

Korisnik: Xylon d.o.o.

Kratki opis projekta: Cilj ImmerSAFE projekta je stvaranje nove generacije stručnjaka za područja računalnog vida i video tehnologija koji će svoja znanja aplicirati u sustavima za primjenu u sigurnosno kritičnim situacijama.

Razdoblje provedbe: početak – siječanj 2018.; trajanje 48 mjeseci

Više informacija: www.immersafe-itn.eu

ImmerSAFE projekt se financira putem Marie Sklodowska-Curie Actions programa — Innovative Training Networks (ITN).

Immersive Visual Technologies for Safety-
critical Applications - ImmerSafe

Call for project proposals: Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks; H2020-MSCA-ITN-2017

The beneficiary: Xylon d.o.o.

About the project: The aim of ImmerSAFE is to train a new generation of multi-disciplinary experts, who have an understanding of the core imaging technologies, the requirements set to them by the safety-critical applications and who can account for the human user in the design of such systems.

Project implementation period: begins January 2018; duration 48 months

More info: www.immersafe-itn.eu

ImmerSAFE is part of the Marie Sklodowska-Curie Actions — Innovative Training Networks (ITN) funding scheme.

Internacionalizacija inovativnog rješenja logiRECORDER na globalno tržište

Internacionalizacija inovativnog rješenja logiRECORDER na globalno tržište

Poziv: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

Korisnik: Xylon d.o.o.

Kratki opis projekta: Tvrtka Xylon ovim projektom planira jačati međunarodnu konkurentnost predstavljanjem svojih proizvoda i usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenjem vlastitih proizvoda na nova inozemna tržišta.

Razdoblje provedbe: studeni 2018. do prosinac 2022. (11/2018- 12/2022); 

Ukupna vrijednost projekta: 948.125,14 kuna, od toga 607.070,57 kuna bespovratnih sredstava sufinanciranih od Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osoba za kontakt: g. Gordan Galić (info@logicbricks.com)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr

Internationalization of the innovative solution logiRECORDER into the global market

Call for project proposals: Internationalization of SMEs – Phase 2

The beneficiary: Xylon d.o.o.

About the project: With this project, Xylon plans to strengthen its international competitiveness by presenting its products and services to the international business community abroad and introducing its own products to new foreign markets.

Project implementation period: November 2018 to December 2022 (11/2018- 12/2022); 

Total value of the project: 948,125.14 Croatian kunas, out of which 607,070.57 are non-refundable grants financed by the European Union, from the European Regional Development Fund.

Contact Person: Mr. Gordan Galić (info@logicbricks.com)

The project is co-funded by the European Union from the European Regional Development Fund under the Operational Programme Competitiveness and Cohesion 2014 – 2020. More info at: www.strukturnifondovi.hr

Povećanje konkurentnosti uvođenjem IKT rješenja za optimizaciju poslovnih procesa

Povećanje konkurentnosti uvođenjem IKT rješenja za optimizaciju poslovnih procesa - XYLON

Poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Korisnik: Xylon d.o.o.

Kratki opis projekta: Tvrtka Xylon planira provedbom ovog projekta provesti uvođenje IKT rješenja koje će optimizirati poslovne procese nabave, proizvodnje, logistike, prodaje i tehničke podrške, integrirati poslovne funkcije te doprinijeti učinkovitoj organizaciji rada, kao i poboljšati interakciju s kupcima i dobavljačima, a sve s ciljem poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Razdoblje provedbe: studeni 2019. do rujan 2021. (11/2019- 09/2021); 22 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 914.121,87 kuna, od toga 475.343,37 kuna bespovratnih sredstava sufinanciranih od Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osoba za kontakt: g. Nikola Margetić (info@logicbricks.com)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr

Increasing competitiveness by introducing ICT solutions for the optimization of business processes - XYLON

Call for project proposals: Improving the competitiveness and efficiency of SMEs through information and communications technology (ICT) – 2

The beneficiary: Xylon d.o.o.

About the project: With the implementation of this project, Xylon plans to implement ICT solutions that will optimize the business processes of procurement, manufacturing, logistics, sales and technical support, integrate business functions and contribute to efficient organization of work, as well as improve interaction with customers and suppliers, all with the aim of improving the market position of the company.

Project implementation period: November 2019 to September 2021 (11/2019- 09/2021); 22 months

Total value of the project: 914,121.87 Croatian kunas, out of which 475,343.37 are non-refundable grants financed by the European Union, from the European Regional Development Fund.

Contact Person: Mr. Nikola Margetić (info@logicbricks.com)

The project is co-funded by the European Union from the European Regional Development Fund under the Operational Programme Competitiveness and Cohesion 2014 – 2020. More info at: www.strukturnifondovi.hr

Power integrity analiza za matičnu ploču logirecorder 4.0 uređaja

Power integrity analiza za matičnu ploču logiRECORDER 4.0 uređaja

Poziv: Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Korisnik: Xylon d.o.o.

Kratki opis projekta: logiRECORDER je Xylonov kompletni dijagnostički i razvojni uređaj za napredne sustave autonomne vožnje i sustave za pomoć vozaču. Xylon je pokrenuo razvoj nove generacije logiRECORDER uređaja (verzija 4.0) kojim namjerava ući na nove tržišne niše. Novi uređaj imati će veće performanse kako za prihvat podataka sa različitih senzora tako i za skladištenje tih podataka. Kako bi se izbjegla mogućnost nestabilnog rada matične ploče zbog problema s napajanjem, potrebno je prilikom dizajna napraviti analizu mreže za distribuciju napajanja (Power Integrity Analysis). S obzirom da Xylon ne posjeduje internu ekspertizu u navedenom području potrebna je pomoć stručnih osoba Fakulteta elektrotehnike i računarstva za provedbu power integrity analize.

Razdoblje provedbe: rujan – studeni 2021. (09-11/2021); 3 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 107.000,00 kuna, od toga 74.900,00 kuna bespovratnih sredstava sufinanciranih od Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osoba za kontakt: g. Goran Fiolić (info@logicbricks.com)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr

Power integrity analysis for the logiRECORDER 4.0 motherboard

Call for project proposals: Innovation vouchers for SME-s

The beneficiary: Xylon d.o.o.

About the project: The logiRECORDER is Xylon’s complete diagnostic and development device for advanced driver-assistance and autonomous driving systems. Xylon has commenced the development of a new generation of the logiRECORDER device (version 4.0), with the aim of entering new market niches. The new device will have higher performance capabilities both for receiving data from different sensors and for storing that data. In order to avoid the possibility of the motherboard’s unstable operation due to power problems, it is necessary to perform a power integrity analysis during the design process. Since Xylon doesn’t have in-house expertise in this area, the help of experts from the Faculty of Electrical Engineering and Computing is needed to perform the power integrity analysis.

Project implementation period: September – November 2021 (09-11/2021); 3 months

Total value of the project: 107,000.00 Croatian kunas, out of which 74,900.00 are non-refundable grants financed by the European Union, from the European Regional Development Fund.

Contact Person: Mr. Goran Fiolić (info@logicbricks.com)

The project is co-funded by the European Union from the European Regional Development Fund under the Operational Programme Competitiveness and Cohesion 2014 – 2020. More info at: www.strukturnifondovi.hr

Projekt Integrator tvrtke INTIS

Projekt Integrator tvrtke INTIS

Poziv: Integrator

Korisnik: INTIS d.o.o., Ulica Bani 73/A, Buzin, 10010 Zagreb; OIB: 12987689544

Partneri:

  1. XYLON d.o.o., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb; OIB: 89992971942
  2. HSM INFORMATIKA d.o.o., Ulica grada Mainza 19, 10000 Zagreb; OIB: 72035282410
  3. Atmosfera d.o.o., Mandaličina 14, 10000 Zagreb, OIB: 36444182418

Kratki opis projekta: Tvrtka INTIS d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.03.2.2.05.0005 za provedbu projekta Integrator tvrtke INTIS.
Predmet projekta je ulaganje u inovaciju poslovnih procesa i organizacije poslovanja konzorcija s ciljem postizanja dugoročnih dobavljačkih odnosa s tvrtkama Integratorima komercijalizacijom inovativnog proizvoda NUTRICO koji rješava problem neadekvatnog hladnog lanca koristeći najmodernije inovativne tehnologije. Partneri na projektu te članovi konzorcija su tvrtke HSM INFORMATIKA d.o.o., XYLON d.o.o. te tvrtka Atmosfera d.o.o.

Razdoblje provedbe: siječanj 2021. do siječanj 2023. (01/2021- 01/2023)

Ukupna vrijednost projekta: 35.715.730,55 kuna, od toga 16.656.839,84 kuna bespovratnih sredstava sufinanciranih od Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osoba za kontakt: g. Nikola Margetić (info@logicbricks.com)

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr.

INTIS Integrator Project

Call for project proposals: Integrator

The beneficiary: INTIS d.o.o., Ulica Bani 73/A, Buzin, 10010 Zagreb; OIB: 12987689544

Partners:

  1. XYLON d.o.o., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb; OIB: 89992971942
  2. HSM INFORMATIKA d.o.o., Ulica grada Mainza 19, 10000 Zagreb; OIB: 72035282410
  3. Atmosfera d.o.o., Mandaličina 14, 10000 Zagreb, OIB: 36444182418

About the project: INTIS d.o.o. signed a grant agreement with the Ministry of Economy and Sustainable Development and the Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments (HAMAG-BICRO) No. KK.03.2.2.05.0005 for the implementation of the INTIS Integrator project.
The subject matter of this project is investing in business process innovation and consortium business organization with the aim of achieving long-term supplier relationships with Integrator companies by commercializing the innovative product NUTRICO, which solves the problem of an inadequate cold chain using the latest innovative technologies. Project partners and members of the consortium are the following companies: HSM INFORMATIKA d.o.o., XYLON d.o.o. and Atmosfera d.o.o.

Project implementation period: January 2021 to January 2023 (01/2021- 01/2023);

Total value of the project: 35,715,730.55  Croatian kunas, out of which 16,656,839.84 are non-refundable grants financed by the European Union, from the European Regional Development Fund.

Contact person: Mr. Nikola Margetić (info@logicbricks.com)

The project is co-funded by the European Union from the European Regional Development Fund under the Operational Programme Competitiveness and Cohesion 2014 – 2020. More info at: www.strukturnifondovi.hr.